Den levende kulturarv på Det Grønne Museum

Det Grønne Museum er et levende museum og den levende kulturarv er en af hjørnestenene i vores arbejde. Når du på vores museum går på opdagelse i de gamle danske grøntsagssorter i den landbrugsbotaniske have, kører fingrene gennem den gamle danske rug på de historiske marker eller snakker med vores mange husdyr af gamle racer, så oplever du en bid af den levende kulturarv, som vi hver dag arbejder for at bevare og formidle.

Det Grønne Museum har mange års erfaring i arbejdet med Den Levende Kulturarv og museet bruger mange ressourcer på at bevare, dyrke, formidle og forske i de gamle danske kultur- og nytteplanter og dyreracer.

Herunder kan du læse mere om haven og det økologiske landbrug på Det Grønne Museum, og den viden der knytter sig til de emneområder. Under hver emne finder du link til en række sider med små film og mere information. Filmene og teksten er udarbejdet til projektet Den Levende Kulturarv, som blev støttet af Fødevarestyrelsen. Download app’en ved at søge på Den Levende Kulturarv, hvorend du henter apps.

 

DEN LANDBRUGSBOTANISKE HAVE

Haven blev anlagt i 1993 og er et bevaringscenter for gamle sorter af kulturplanter. Der er sorter fra både mark og have, nytteplanter såvel som prydplanter, urter, buske og træer.

Den Landbrugsbotaniske Have er med i bevaringsarbejdet i samarbejde med Den kongelige danske Veterinær- og Landbohøjskole i København, Pometet i Høje Tåstrup og NordGen med faciliteter i både Sverige og Norge.

Den Landbrugsbotaniske Have er anlagt efter et oversigtskort over slottet Gammel Estrup fra 1803. Haven er anlagt det samme sted som den oprindelige køkkenhave på stedet.

Den Landbrugsbotaniske Have, væksthuse, planteskole og Æbleplantage passes af Haveholdet, der består af 13 beskyttede stillinger. Haveholdet er etableret i et samarbejdsprojekt mellem Det Grønne Museum og Norddjurs kommune.

Haven arbejder efter økologiske principper ligesom museets landbrug.

Klik på navnene herunder og få mere viden om:

DET ØKOLOGISKE LANDBRUG

Det økologiske landbrug på Det Grønne Museum deltager i bevaringsarbejdet med en række gamle danske husdyrracer, som tidligere har været vigtige i danske landbrug, men som nu er truede af den ene eller anden grund.

Udover kulturarvsaspektet tjener bevaringsarbejdet også som en “forsikring” til avlsarbejdet i de moderne landbrug. I de gamle racers gener kan man nemlig finde forsvar mod eventuelle sygdomme og lidelser.

På Det Grønne Museum kan du blandt andet møde racerne Jysk Kvæg, Rød Dansk Malkerace, Korthorn, Sortbroget Dansk Malkerace, Sortbroget Landracesvin, Hvidhovedet Marskfår, Klitfår, Dansk Landraceged, Hvid Dansk Landracekanin, Smedehøns, Danske Landhøns og Danske Dværglandhøns.

Klik på navnene herunder og find mere viden om: