Green Attraction

Green Attraction

Det Grønne Museum er godkendt som Green Attraction

Navnet forpligter!

En af de vigtigste dagsordener lige nu er uden tvivl bæredygtighed.

Derfor er Det Grønne Museum, som et af landets første museer, i foråret 2023 blevet certificeret som Green Attraction.

Denne mærkning er etableret af brancheorganisationen HORESTA i samarbejde med bl.a. Organisationen Danske Museer og er målrettet seværdigheder. Green Attraction er udsprunget af Green Key, der er en selvstændig international mærkningsordning for hoteller.

Green Attraction-certificeringen stiller krav om, at vi fremover registrerer og måler på vort samlede klimaaftryk. Hvert år skal vi dokumentere, at vi overholder mærkets opsatte kriterier for bæredygtighed for alle museets arbejdsområder, og at vi også arbejder med, hvordan vi inddrager gæster, leverandører, frivillige og personalet i arbejdet.

Nedenfor kan du læse om nogle af de mange områder, hvor museet har fokus på bæredygtighed:

 

Ressourceforbrug

På det Grønne Museum er vi meget opmærksomme på vores brug af ressourcer. Blandt andet derfor har vi allerede solceller på museets tage, både i udstillingsbygningerne på Randersvej og i vort magasin i Auning. Solcellerne leverer 51 % af vores strømforbrug.

De senere år har vi løbende udskiftet til nye belysningskilder og har bl.a. installeret strømbesparende LED pærer i stedet for almindelige pærer ved alle installationer, hvor det er muligt.

Selv om vi prøver at holde mængden nede, så skaber både vi selv og vore gæster alligevel en betragtelig del affald, der sorteres og efterfølgende indgår i kommunens ordinære affaldsordning, eller bliver transporteret på genbrugsstationen. Som gæst hjælper du os, når du gør dig umage med grovsorteringen af affald i Museets affaldsspande.

 

Den Landbrugsbotaniske Have

Den Landbrugsbotaniske Have

Den landbrugsbotaniske Have blev anlagt i 1993 og er et bevaringscenter for gamle sorter af kulturplanter.

Det Grønne Museum råder over en flot og helt unik landbrugsbotanisk have, med blandt andet 80 forskellige typer rabarber og over 400 æbletræer. Haven blev anlagt i 1993 og er et bevaringscenter for gamle sorter af kulturplanter. Der er sorter fra både mark og have, nytteplanter såvel som prydplanter, urter, buske og træer.

Som gæst på museet må du altid gerne smage på frugter og grøntsager – og du kan gøre det med den bedste bæredygtige samvittighed. Den Landbrugsbotaniske Have, væksthuse, planteskole og æbleplantage passes af Haveholdet, der består af 18 stillinger via et beskæftigelsesprojekt. Haveholdet er etableret i et samarbejde mellem Det Grønne Museum og Norddjurs kommune.

Den Landbrugsbotaniske Have er med i bevaringsarbejdet i samarbejde med Den kongelige danske Veterinær- og Landbohøjskole i København, Pometet i Høje Tåstrup og NordGen i Sverige.

 

Økologisk Landbrug

Det Grønne Museum dyrker over 60 hektar landbrugsjord udlagt med korn og græs til husdyr. Vores landbrug dyrkes økologisk, og på ingen af vores arealer arbejdes der med sprøjtemidler. Det giver lidt ekstra arbejde, men museets landmand har bl.a. i 2023 startet et forsøg med at radrense maskinelt mellem rækkerne i kornmarkerne, så genstridigt ukrudt holdes væk uden sprøjtning.

Det Grønne Museum deltager i det landsdækkende bevaringsarbejde med en række gamle danske husdyrracer, som tidligere har været vigtige i danske landbrug, men som der nu kun er få tilbage af.

Ud over kulturarvsaspektet tjener bevaringsarbejdet også som en “forsikring” til avlsarbejdet i det moderne landbrug. I de gamle racers gener kan man nemlig potentielt finde forsvar mod eventuelle sygdomme og lidelser.

 

Magasiner og energioptimering

Museet nye store magasin til opbevaring af genstande er bygget efter et helt ny lav-energi princip med minimal opvarmning og langsomme temperatur-udsvingninger, det vil sige at gulvet er lavet uden isolation så jorden er om vinteren med til at opvarme magasinet og om sommeren med til at køle magasinet.

 

Udstillinger indendørs

Båden Afrodite skaber glæde ved de unge

Også når vi laver nye indendørs udstillinger, har vi fokus på bæredygtighed og genanvendelse – men selvfølgelig uden at gå på kompromis med oplevelsen for vores gæster.

Opbygning af nye udstillinger kræver en del ressourcer. Vi genanvender i vid udstrækning montrer, lys og andet udstyr fra gang til gang, og når det er nødvendigt at købe nyt, har vi fokus på, at de nye materialer lever op til vore krav om bæredygtighed. Bl.a. vurderer vi på levetid og elforbrug.

 

Bæredygtige indkøb

Museet er ejet af staten, og der er allerede lagt et stort arbejde med at tænke bæredygtighed ind i de statslige indkøbsaftaler. Det er desuden en del af vores indkøbspolitik, at leverandører af varer og ydelser til museet lever op til Green Key Supply kriterier, så når vi f.eks. køber forbrugsvarer som f.eks. rengøringsmidler og toiletpapir, er de svane- og miljømærket.

I Museumsbutikken kan du bl.a. købe bæredygtige varer, økologisk kaffe samt varer produceret lokalt: Vi sælger bl.a. honning fra vores eget biavlerlaug; frø fra vores egen have, økologisk produceret garn mm. På den måde kan dine minder også være en del af den bæredygtige omstilling.

 

Hvad kan du gøre som gæst?

Vi har brug for, at alle gør en indsats for at sikre bæredygtighed. Her kan du som gæst hjælpe os ved at:

  • Spare på vandet, mens du besøger os.
  • Sortere dit affald korrekt. Der står affaldsspande rundt omkring på museet.
  • Bruge offentlig transport eller fylde bilen op med flere gæster, når du besøger os.
  • Overnatte bæredygtigt og spise bæredygtigt i lokalområdet.
  • Dele dine tanker med os om bæredygtighed. Enten direkte på museet med personalet -eller send os en e-mail på adressen info@dgmuseum.dk.

Du kan læse mere om Green Attraction på deres hjemmeside.

Læs pressemeddelelsen om tildelingen af Green Attraction mærket til Det Grønne Museum.