Vil du donere en genstand til Det Grønne Museum?

Radsåmaskine fra siden

Den Lomske radsåmaskine set fra siden.

Det kan være, at du har fundet et gammel redskab, en maskine eller en bog frem fra gemmerne eller ude i den gamle lade. Og måske tænker du, at det kunne være noget for Det Grønne Museum?

I så fald vil vi gerne høre fra dig. Det Grønne Museum beskæftiger sig med landbruget, maden, jagten og skovens historie, og modtager derfor kun genstande inden for de områder. Vi får jævnligt tilbudt genstande, og da vi i forvejen har over 77.000 af slagsen på vores magasiner, må vi desværre som oftest takke nej tak.

Vi tager ikke imod genstande og bøger uden forudgående aftale. I første omgang skal du skrive en mail til følgende e-mailadresse: samling@dgmuseum.dk

I din mail skal du inkludere følgende:
1) Billeder af genstandene og/eller bøgerne.

2) Navn på genstandene. Hvad kaldes den? Er der tale om en særlig model af et redskab eller en maskine?

3) Beskrivelse af genstandene: hvordan bruges de, hvor er de fremstillet og brugt og hvem har ejet dem? Vi tager som regel kun imod genstande, hvor vi har oplysninger om deres personlige historie.

4) I hvilken forfatning er genstanden? Vi tager som regel kun imod genstande i nogenlunde forfatning.

5) Hvis der er tale om bøger skal vi også have information om titel, forfatter, årstal for publikation og udgave.

Når vi modtager din mail vil vi kvittere for den og efterfølgende vil det faglige personale tage stilling til, om genstandene er relevante for museet.

Vi skal bruge alle de ovennævnte oplysninger, så vi kan foretage en faglig undersøgelse og vurdering af genstandene. Vi skal bl.a. undersøge, hvad vi har i forvejen og hvordan genstandene evt. kan passe ind i vores samlinger. Det kræver ofte, at vi laver en nærmere undersøgelse af, hvad det er for typer af genstande. Det kan også være, at vi henvender os med yderligere spørgsmål.

Det kan derfor godt tage et stykke tid, at vurdere en eller flere genstande. Forvent derfor en svartid på cirka en måned.

Hvis vi gerne vil have genstandene ind i vores samlinger, tager vi kontakt for at aftale en overdragelse. En overdragelse indebærer blandt andet, at du skriver under på, at museet får den fulde ejendomsret over genstandene.

Det betyder blandt andet, at museet har ret til at udskille genstandene igen fra vores samlinger samt bruge dem i formidlingsmæssig henseende.

Når vi som museum tager genstande ind i vores samlinger, gør vi det primært fordi, vi mener der er tale om vigtig kulturarv, der skal bevares også for eftertiden. Det er kun en lille procentdel af vores genstande, der udstilles. Resten passer vi godt på i vores magasiner.