Årsrapport og strategier

Årsrapport

Hvert år offentliggør Det Grønne Museum en årsrapport. Dem finder du her:

Årsrapport 2020: Det Grønne Museum

Årsrapport 2019: Det Grønne Museum

Årsrapport 2018: Det Grønne Museum

Årsrapport 2017: Det Grønne Museum

Rammeaftale

Det Grønne Museum er et statsligt museum. Her kan du læse vores rammeaftale med Slots- og Kulturstyrelsen. Aftalen er gældende for periode 2019 – 2022.
Rammeaftale 2019 – 2022: Det Grønne Museum

Strategi

Som et tillæg til ovenstående rammeaftale arbejder Det Grønne Museum i disse år efter strategien “Mennesket i centrum”. Strategiperioden er 2019 – 2022.

Strategi 2019 – 2022: Mennesket i centrum