STORT

Mennesket og Skoven

Forløbet ‘STORT – Mennesket og Skoven’ er et gratis undervisningsforløb i historie for mellemtrinnet. Med udgangspunkt i udstillingen STORT tager vi på en rejse i skovens Danmarkshistorie med fokus på kronologi, sammenhæng og historiebrug.

Forløbet tager 45 minutter og består af en virtuel rundvisning efterfulgt af spørgetid med en af museets formidlere.

Formål

Det Grønne Museum inviterer grundskolernes mellemtrin indenfor til et gratis, online undervisningsforløb. På den virtuelle rundvisning vil I blandt andet opleve og høre om uroksen fra jægerstenalderen, den menneskeskabte hede, forstmanden von Langen, skovrejsningens tid, skovriderkasketter og arbejdshierarkiet, kæmpemaskiner, droner og elge. Efterfølgende bearbejdes rundvisningen i fællesskab med en af museets formidlere.

Undervisningsforløbet har til formål dels at give eleverne en forståelse af kronologi og sammenhæng. Dels at give eleverne mulighed for at perspektivere egne og andres historiske fortællinger med udgangspunkt i skovens Danmarkshistorie.

Udstillingen STORT – Mennesket og Skoven er Det Grønne Museums udstilling om skovens Danmarkshistorie.
Udstillingen STORT – Mennesket og Skoven er Det Grønne Museums udstilling om skovens Danmarkshistorie.

Baggrund

Danmark er et skovland. Det er en realitet. Hvis vi mennesker ikke gør noget, vil mere end 95 % af landet vokse til med skov. Omkring år 1800 var skoven næsten udryddet, på grund af menneskets overforbrug. Det er også en realitet. Det skulle ændres, og det blev det. I dag udgør skoven 14 %, og Folketinget besluttede i 1989 at skovarealet i år 2100 skal være på 20-25%.

Efter istidens ophør indvandrede dyr, mennesker og skov til det område, som vi i dag kalder Danmark. Stort set hele landet ville i dag være dækket af urskov, hvis vi ikke havde gjort noget. Men vi har gjort noget, og de sidste par tusinde år har der ikke været urørt skov i Danmark. Vi har udnyttet skovens ressourcer og i stigende omfang ændret dens sammensætning for at tilgodese vores behov. Den skov vi ser nu, er således en konstruktion.

Skovene er lige så konstruerede som landbrugslandet og byområderne. Vi siger, at vi går ud i naturen, når vi går i skoven. Det gør vi også, men det er den menneskeskabte natur, ikke den naturlige natur. Den ville se anderledes ud.

Fra midten af 1700-tallet blev der lagt omfattende planer for skovenes drift og benyttelse. Det skyldtes, at skovarealet var nede på 3 % pga. overudnyttelse. Fremmede træarter blev indført, træer blev stillet på række, nye arealer blev tilplantet. Der skulle sikres træ til det danske folk. Siden er der kommet andre formål til. Skovene skal også bevare fortidsminder og give mulighed for rekreation. Skovene spiller en stor rolle i forhold til biodiversiteten, og derudover skal den fungere som en del af løsningen på tidens klimaudfordringer.

Indhold & booking

Forløbet består af en online film med en virtuel rundvisning udviklet specielt til grundskolens mellemtrin efterfulgt af online spørgetid sammen med en af museets formidlere på klassens digitale platform. Forløbet tilbydes mandag til onsdag mellem kl. 8.00 – 12.00. Der er et begrænset antal pladser, og forløbene tilbydes på hele klokkeslæt.

Send en mail til museet indeholdende:

  • Navn på lærer
  • Telefonnummer på lærer
  • Navn på skole/klasse
  • klassestørrelse
  • ønske(r) for bookingtidspunkt

Kontakt: info@dgmuseum.dk og vi vender tilbage så hurtigt som muligt!

Overblik

Fag: Historie/mellemtrin

Formål: Den virtuelle rundvisning i Det Grønne Museums udstilling ”Stort”, fortæller kulturhistorien om mennesket og skoven.

Klassetrin: 3– 6. klasse

Omfang: 45 minutter – ca. 20 minutters virtuel rundvisning i udstillingen STORT – Mennesket og Skoven,
dernæst ca. 20 minutters online-møde med en af museets formidlere.