Whistleblowerordning

Det Grønne Museum har på grund af sin størrelse ikke sin egen whistleblowerordning. Ønsker du som whistleblower at indberette forhold vedrørende Det Grønne Museum, kan du benytte den eksterne whistleblowerordning i Datatilsynet. Du finder Datatilsynets eksterne whistleblowerordning her: Whistleblowerordningen i Datatilsynet.