BIER

Den Brune Bi

Den Brune Bi har sit naturlige udbredelsesområde i Nordeuropa. I erhvervsmæssig biavl er den Brune Bi i danmark fortrængt af importerede gule og kaukasiske honningbier, som er mere produktive under danske vejrforhold.

I Danmark findes den nu kun på Læsø, som blev udlagt som reservat for den Brune Bi i 1993. Den Brune Bi findes desuden i de øvrige nordiske lande og i england, men Læsø-bestanden anses for at være mere renavlet end de øvrige bestande. Der er ca. 200 bifamilier af den Brune Bi på Læsø. Det vurderes, at der bør være minimum 150-200 bifamilier af racen, for at bestanden skal kunne bevares på længere sigt. Hver bifamilie består af én dronning, et par hundrede droner (hanner) og mellem 20.000 og 60.000 arbejderbier. Arbejderbierne er dronningens ufrugtbare døtre.

besøg biavlerne