Det Grønne Museum er det nationale museum for jagt, skov, landbrug og madkultur.

Museet stræber efter, at være nationalt og internationalt anerkendt som det samlede museum og videnscenter for Landbrug, Jagt, Skov og Fødevarer.

Museets arbejdsopgaver som vidensinstitution indebærer at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle i jagten, skoven, landbruget og madens historie.

Viden, forskning og samling

Vores samling

Det Grønne Museums samling er alt det, museet har indsamlet og fået forærende. Det er genstande, fotografier, malerier, mundtlige beretninger optaget på bånd og film, arkivalier bestående af breve, dagbøger og meget andet.

Samlingen er ikke kun det publikum ser, den er (også) fundamentet til vores forskning, formidling og bevaring af jagten, skoven, landbruget og madens historie. Og dermed historien om danskernes samspil med naturen siden de første mennesker indvandrede efter istiden.

Det Grønne museums samlinger er registreret i Museernes Samlinger www.kulturarv.dk

 

Forskning

Det Grønne Museum er en forskningsinstitution under Kulturministeriet. Museet er forpligtet til at forske og frembringe ny viden om jagten, skoven, landbruget og madens historie.

 

Samarbejde og projekter

Det Grønne Museum indgår i en lang række projekter og samarbejder med virksomheder, udvalg og andre grene af forskningsverdenen. Museet spiller blandt andet en aktiv rolle i bevaringsarbejdet om af de oprindelige danske husdyrsracer.

Museet er altid åben for nye samarbejdsmuligheder.

Find den relevante kontaktperson her