Villemoes Kunstgødningsspreder

Villemoes kunstgødningsspreder som den står på Det Grønne Museums magasin.

Villemoes kunstgødningsspreder som den står på Det Grønne Museums magasin.

I museets samling findes en af de mest populære kunstgødningsspredere, nemlig Villemoes Kunstgødningsspreder. Den er ikke en del af den synlige udstilling, men bliver opbevaret i et af museets magasiner.

Opfindelsen af industrielt fremstillet kunstgødning i starten af 1900-tallet revolutionerede landbruget. I Danmark steg forbruget af kunstgødning særligt efter Anden Verdenskrig fra 79 millioner kg i 1945 til 478 millioner kg i 1970.

Helt op til 2. verdenskrig blev kunstgødningen ofte spredt med skovle fra en vogn, men fra starten af 1920’erne blev der lavet adskillige forsøg med mekaniske kunstgødningsspredere, som var langt mere effektive. Mange af de første kunstgødningsspredere var dog dyre og krævede stor vedligeholdelse. I 1930’erne begyndte nye, bedre, lettere og billigere kunstgødningsspredere at vinde indpas blandt danske bønder, og i museets samling findes en af de mest populære, nemlig Villemoes Kunstgødningssprederen.

I modsætning til andre spredere var Villemoes en såkaldt tallerkenspreder, som fungerede ved at tallerknerne førte kunstgødningen ud af gødningsbeholderen gennem åbninger i bagvæggen, hvorefter gødningen fordeltes ved hjælp af en roterende aksel over tallerkenerne. Den oprindelige Villemoes spreder blev udviklet af Diderik Villemoes i slutningen af 1920erne og fremstillet på Villemoesgård Maskinfabrik, men allerede fra omkring 1930 overtog Skive Jernstøberi og Maskinfabrik (senere A/S Gyro) fabrikationen af kunstgødningssprederen, der senere blev markedsført under navnet Vilmo.

Den model, vi har i museets samling, er en forbedret version fra 1950’erne, med 10 tallerkener og 3,8 meters arbejdsbredde, og den kunne bugseres af en traktor. Kunstgødningen blev spredt fremad mod traktoren, hvilket havde den fordel, at føreren kunne holde øje med eventuelle tilstopninger i maskinen. I løbet af 1960’erne blev Villemoes sprederen udkonkurreret af nye typer af spredere, hvor traktorens kraftoverføringsaksel kunne bruges til at sprede kunstgødningen med centrifugalkraft.

Interesseret i at læse mere om Villemoes Kunstgødningsspreder? Så klik her.