Årets gang - BondelivHusdyr & nytteplanterMellemtrinrollespil/levende fortællingUdskoling

Stavnsbåndsspil

Eleverne får mulighed for via et rollespil at opleve og forstå, hvordan det som bondefamilie kan have været at leve i stavnsbåndstiden, perioden 1733-1788.

Museets udstillinger og aktivitet

Vi starter dagen med rundvisning i museets udstilling, hvor der særligt sættes fokus på landbofamiliens vilkår og arbejdsopgaver året igennem i 1700-tallet. Herefter orienteres eleverne om spillet og inddeles i familiegrupper med forskellig social status. Hver familie har en startkapital, nogle har også redskaber og materialer, mens andre må købe det nødvendige hos herremanden, før de kan komme i gang med arbejdet. Eleverne arbejder praktisk med en række aktiviteter, der anskueliggør landbolivet og stavnsbåndstidens vilkår.

Kornet skal tærskes, renses og males før brødet kan bages, ulden og hørren skal forarbejdes, smørret skal kærnes, lysene skal dyppes og af halmen laves simer (reb). Familierne skal gennem produktionen af varer forsøge at tjene så mange rigsdalere, at de som minimum kan betale deres skatter og landgilde (fæsteafgift). Undervejs i spillet sendes de militærpligtige mænd på øvelse, og familien skal bidrage med arbejdskraft til hoveri. Alle produkter som fremstilles får eleverne med hjem, når spillet er slut.

Evaluering og afslutning i fællesskab; dels af spillets udfordringer og faglig og social læring.

 

Varighed: 4½ time – Pris: 1.500 DKK

Udarbejdes senere.