Radrenseren genindtager Det Grønne Museum

Radrenser

En ny radrenser, der er kamerastyret, kører sin første tur på Det Grønne Museums marker.

På Det Grønne Museum dyrkes der kun økologisk landbrug. Det betyder også, at der hvert eneste år er en større kamp mellem vores landmand og det smukke men uønskede ukrudt.

Den jord som vi har her ved Gl. Estrup er til og med et rent paradis for ukrudt, hvilket gør denne kamp endnu sværere år for år, da ukrudtet har ideelle forhold for at sprede sig.

Derfor har vores landmand i år lånt et helt nyt supervåben til sin arsenal, for at gøre kampen lidt mere lige og fair.

Det drejer sig om tidens helt store hit og sommerens trend nummer et – nemlig radrenseren.

Dette nye ’supervåben’ er nu blevet afprøvet for første gang – hvor en kamerastyret radrenser tog kampen op imod ukrudtet på de syv hektar, som årets forsøg dækker over.

 

Fakta om radrensning

Radrenseren er et gammelt landbrugsredskab til radrensning (fjernelse af ukrudt) i en eller flere rækker. De første modeller blev fremført ved håndkraft, dernæst kom modeller som blev trukket af heste og til sidst også modeller som blev trukket af traktorer.

Før udviklingen af ukrudtsmidler var mekanisk rensning uundværligt for at fjerne ukrudt. Brugen af mekanisk rensning blev gradvist blevet mindre, efterhånden som der blev udviklet kemiske midler. Nu bliver rensning igen mere almindeligt på grund af lovgivningen og ændret brug af kemiske midler.

Radrensere hjælper med at bekæmpe ukrudt med samtidig reduktion af forbruget af herbicider, hvilket gør din bedrift mere miljøvenlig og økonomisk bæredygtig.

Radrensning benyttes på marker med majs, solsikker, sukkerroer, raps og soja. Men nu er radrensning også ved at blive populært som mekanisk fjernelse af ukrudt i kornafgrøder, som bliver dyrket med mere afstand mellem rækkerne eller i dobbeltrækker med strip-till-jordbearbejdning.

Rensning forbedrer planternes optag af næringsstoffer og vækstforholdene. Dette har stor effekt i forhold til at øge biomassen over jorden. Harvning mellem rækkerne har en rensende effekt, hvilket reducerer behovet for at bruge ukrudtsmidler og er helt i tråd med udviklingen i retning af mere økologisk landbrug.