Jordvarme skal opvarme Det Grønne Museum

Slanger lægges ned i jorden.

De 22 kilometer jordvarmeslanger er allerede lagt ned i 1 meters dybde i markerne ved Det Grønne Museum. På billedet ses en medarbejder ved jordvarmeslanger.dk i arbejde.

Ikke mindre end 22 km jordvarmeslanger graves i øjeblikket ned på museets marker. Projektet er et af flere ambitiøse tiltag for at fremme bæredygtighed.  Ved at udskifte det gamle pillefyr med et avanceret jordvarmeanlæg, tager museet et konkret skridt mod en mere bæredygtig drift og en reducering af vores miljøaftryk.

Projektet omfatter installationen af hele 22 kilometer jordvarmeslanger, som strækker sig over arealet svarende til afstanden fra museet til Randers. Disse rør lægges i en meters dybde på museets egne landbrugsmarker, hvor de vil udnytte jordens konstante temperatur til effektivt at levere opvarmning til hele museets bygningskompleks.

Tekniske specifikationer og samarbejdspartnere
For at realisere dette omfattende projekt har museet, efter projektudvikling med Slots- og Kulturstyrelsens dygtige bygningsrådgivere, indgået en aftale med Bravida Danmark, der er en førende aktør inden for installation og service af tekniske anlæg i Norden. Jordvarmerørene leveres og installeres af jordvarmeslanger.dk, specialister i løsninger til geotermisk energi.

Anlægget vil bestå af 22 km jordvarmeslanger og 600 meter hovedrør med en diameter på 200 mm. En kraftig varmepumpe fra Bosch på 448 kW vil være hjertet i systemet, der sikrer, at energien distribueres effektivt gennem alle museets 15.000 m2 opvarmede bygninger.

Miljømæssige og økonomiske fordele
Denne omlægning til jordvarme er ikke kun en teknologisk opgradering; det er en investering i museets og planetens fremtid. Ved at skifte til jordvarme forventer vi at spare ca. 800.000 kWh hvert år. Dette er en markant reduktion i CO2-udslip, da jordvarme er en renere energikilde sammenlignet med traditionelle fossile brændstoffer eller træpiller – selvom disse anføres som CO2 neutrale.

Desuden vil besparelserne på opvarmningsomkostningerne betyde, at investeringen i det nye anlæg vil betale sig selv tilbage over tid, hvilket gør det til en økonomisk såvel som miljømæssig vinder.

Direktør Anne Bjerrekær

Direktør Anne Bjerrekær ved Det Grønne Museum på Djursland glæder sig til, at anlægget står klart, og museet kan blive varmet op af jordvarme.

Et af Danmarks største jordvarmeanlæg
Projektet markerer et af de største jordvarmeanlæg i hele Danmark. Det er et vidnesbyrd om museets engagement i bæredygtighed, og at man gerne vil gå forrest inden for anvendelsen af grønne teknologier i kultursektoren.

“Med dette skridt håber vi ikke kun at forbedre vores eget miljøaftryk, men også at inspirere andre institutioner og virksomheder til at overveje lignende bæredygtige løsninger,” siger museumsdirektør Anne Bjerrekær. “Det er afgørende, at vi alle tager ansvar for vores klimapåvirkning, og ved at gøre vores faciliteter grønnere, håber vi at vise vejen frem.”

Fremadrettet
Vi forventer, at det nye jordvarmeanlæg vil være fuldt operationelt inden næste fyringssæson. Dette vil sikre, at besøgende kan nyde et grønt, varmt og indbydende museum, uanset vejret udenfor.