Det Grønne Museum deltager i nationalt klimaprojekt

Direktør Anne Bjerrekær ved Det Grønne Museum.

Direktør Anne Bjerrekær ved Det Grønne Museum.

Vi er glade over at kunne fortælle om vores deltagelse i det landsdækkende pilotprojekt “Mere vand i systemet”. Dette initiativ, støttet af en bevilling på mere end 1 million kroner fra Augustinus Fonden, samler arkiver, museer og biblioteker for at dokumentere danskernes reaktioner på klimaforandringer.

Projektet, der starter medio 2024, vil udforske, hvordan klimaforandringerne påvirker vores hverdagsliv og samfundsstrukturer, med særligt fokus på de øgede vandmængder, der er en direkte konsekvens af klimaændringerne.

Anne Bjerrekær, direktør for Det Grønne Museum, udtaler: “Det Grønne Museum er glade over at være en del af ‘Mere vand i systemet’. Et banebrydende initiativ, der samler danske kulturarvs- og bevaringsinstitutioner i en fælles indsats mod klimakrisens udfordringer. Dette projekt understreger vigtigheden af at samarbejde på tværs af faggrænser for at dokumentere og forstå de dybtgående påvirkninger, klimaforandringerne har på vores samfund. Ved at inddrage lokalsamfundene direkte sikrer vi, at de erfaringer og reaktioner der samles, er autentiske og repræsentative for danskernes oplevelse med denne globale udfordring.”

Projektet repræsenterer et unikt samarbejde mellem nogle af Danmarks førende institutioner inden for kulturarv og bevaring, og vi ser frem til at dele vores fremskridt og resultater med jer.

For mere information om projektet og vores rolle, følg med på vores hjemmeside og sociale mediekanaler.