Hjælpen er nær – en traktor

Den lille grå. Hvis man siger det i landmandskredse, så ved alle hvad man taler om. Nemlig Ferguson – en lille kraftkarl af en traktor, som revolutionerede landbruget for 70 år siden.

Efter 2. verdenskrig kom Marshallhjælpen fra USA. En økonomisk støtteordning, som skulle hjælpe de krigsramte lande i Europa med at komme ovenpå efter krigen. Det danske landbrug kom sig nu relativt hurtigt, men det var ikke længere rentabelt at drive traditionelt landbrug, så mekaniseringen inden for landbruget stod for døren. Et væsentligt bidrag kom i form af denne hér type traktor– produceret i England og sendt til Danmark – og den varslede nye tider for dansk landbrug. Der blev solgt mere end 50.000 af dem i Danmark frem til 1960, så den var meget populær.

Fergusonsystemet omfattede en lang række af redskaber der kunne kobles til traktoren, så hvis de gamle markredskaber ikke kunne ombygges, kunne man købe nye. Derudover havde den et tre-punkts liftophæng så markredskaberne kunne løftes fri af jorden uden at forlade traktoren, og dertil en stor fjeder som sikrede at traktoren ikke så let stejlede hvis man kørte på store sten på marken.

I 1950’erne boede mere end halvdelen af den danske befolkning stadig på landet, hvor de var beskæftiget med landbrug eller handel, håndværk og servicefag knyttet til landbrugserhvervet. Men samtidig med at slaget af traktorer steg kraftigt, så flyttede flere og flere folk fra landet ind til de større byer.

Men hvad kom først – hønen eller ægget? Var det mekaniseringen, som medførte en affolkning fra landbruget, fordi traktoren erstattede mennesker og trækdyr, hvilket igen betød langt færre arbejdspladser på landet, hvorfor flere var tvunget til at søge beskæftigelse i byerhvervene. Eller var mekaniseringen i landbruget omvendt en nødvendighed, fordi flere og flere søgte beskæftigelse i byerhvervene, hvor lønninger og arbejdsforhold var bedre end i landbrugserhvervet?

Uanset hvilken af forklaringerne man hælder til, var mekaniseringen i dansk landbrug begyndt, og herefter gik det kun én vej. Flere maskiner, større landbrug, og færre mennesker. Og Fergusontraktoren var med fra starten.

Overblik

Klassetrin: mellemtrin

Fag: Historie

Indhold/Tags: Landbrug, traktorer, Marshallhjælpen, mekanisering, mellemtrin, historie

Dagens ideforslag: Forestil dig du var barn på landet da den første traktor kom til gården. Hvad skete der? Hvordan så den ud? Var det en god ting? Skriv eller tegn din fortælling.