Lørdag d. 20 maj er det biernes dag

Bilauget holder til i Det Grønne Museums historiske bigård på Gammel Estrup

Bien er vores mindste husdyr, men har selvfølgelig sin vigtige plads i historien og på Det Grønne Museum på Gammel Estrup. Få mere viden af de frivillige i bilauget.

I et forsøg på at rette fokus på biernes vanskellige vilkår, og deres store betydning for fødevareproduktionen i hele verden, så har FN udråbt den 20. maj som den internationale bi-dag.

I den forbindelse vil Det Grønne Museums biavler laug være til stede på museet lørdag d. 20 maj for at fortælle om bierne og vise bistaderne frem.

Det vil de være i tidsrummet fra 12.00 til 16.00.

Lidt om biens historie

Honningbien er naturligt hjemmehørende i Danmark, og har spillet en væsentlig rolle for bestøvningen siden istiden.

Siden bronzealderen (1.800-500 fvt.) har man anvendt honning og voks fra honningbierne, der levede vildt i naturen. Man regner med, at man begyndte at begyndte at dyrke egentlig biavl fra begyndelsen af middelalderen o. år 1100, hvor honningbien blev et husdyr, som fik bolig tæt ved gårde og huse. De tidligste stader var hule træstammer, mens man fra 1500-tallet også begyndte at anvende bikuber at halm.

I middelalderen anvendtes honningen som sødemiddel og til mjødbrygning, mens voksen især fandt anvendelse lys i de katolske kirker og klostre. Helt frem til vi fik en hjemlig sukkerproduktion baseret på sukkerroer i midten af 1800-tallet, var honningen det vigtigste sødemiddel i de danske husholdninger.

I slutningen af 1800-tallet moderniseredes biavlen, idet man begyndte at holde bier i bistader med løse tavler. Hvor man tidligere måtte dræbe bierne, når honningen skulle høstes fra kuberne, kunne man nu fjerne tavlerne fra stadet. Herefter blev honningen frigjort ved at sætte tavlerne i håndtrukne honningcentrifuger.

Det var tidligere især husmænd, lærere og håndværkere på landet, der beskæftigede sig med biavl. Efter flere år med tilbagegang for biavlen efter 2. verdenskrig har biavlen igen været i fremgang efter årtusindeskiftet. I dag er det især yngre mennesker og familier bosat i byerne, der holder bier. Mange har bistader i villahaver, kolonihaver, baggårde eller sågar på højhusenes tagterrasser i de større byer.

Spændende viden omkring bier (primært fundet på hjemmesiden biavl.dk – der er Danmarks biavlerforenings hjemmeside).

  • Bierne, og de andre insekter, der bestøver afgrøder har en stor økonomisk betydning for det danske samfund. Således er det blevet vurderet, at deres bestøvning har en værdi af ca. 3 milliarder kr. til landbrugets og frugtavlens indtjening.
  • Værdien af biernes bestøvning af landbrugsafgrøder er 30-50 gange større end værdien af deres honning.
  • Bier og andre bestøvere er vitale for fødevareforsyningen, bæredygtigt landbrug, miljøet og den biologiske mangfoldighed.
  • Det anslås, at der er omkring 100.000 bifamilier i Danmark.
  • Der kan høstes 30-50 kilo honning/bifamilie/år – udbyttet varierer dog meget og afhænger blandt andet af vejret og udbuddet af blomstrende planter.
  • Over de seneste 50 år er landbruget på verdensplan blevet mere afhængige af bestøvere, således er landbrugsproduktionen af bestøverafhængige afgrøder firedoblet.
  • På verdensplan er tre ud af fire afgrøder afhængige af bestøvere. FAO anslår, at 100 afgrødetyper udgør 90 procent af verdens fødevarer – af disse er 71 bi-bestøvede.
  • Biers og andre bestøveres arbejde bidrager positivt til den biologiske mangfoldighed. På verdensplan er 87,5 procent af de blomstrende vilde planter afhængige af bestøverne.