Dyk ned i 6.000 års danmarkshistorie med udgangspunkt i jagten, skoven, landbruget og maden.

Info om vores basisudstillinger

Det Grønne Museums faste udstillinger dækker en periode på over 6.000 år. Fra man fældede og brændte skoven ned for at kunne dyrke jorden i bondestenalderen til Meyers madrevolutionen i det nye årtusinde.

De 8 faste udstillinger rummer historien om danskernes liv som bønder, om den teknologiske udvikling i landbruget, og om fødevarer og hvordan vores madkultur har udviklet sig gennem tiden.

Udstillingerne indeholder store landbrugsmaskiner og små sirlige sukkerroser. Autentiske køkkener og interaktive installationer.

KØD PÅ BORDET

Udstillingen viser slagterfaget historie fra det lille kødudsalg på markedet over andelsslagterierne til det industrialiserede slagteri. Gennem interaktive elementer kan man blandt andet opleve hvordan andelsbevægelsen skabte et boom i antallet af slagterier samt besøge den ikoniske danske pølsevogn. ’Kød på bordet’ fortæller historien om hvordan slagterierne ændrede danskernes madvaner i første halvdel af 1900-tallet og rummer historier om bacongrisen med det ekstra ribben, reklamekampagnen ‘Gris på gaflen’ og slagteriernes udvikling.

DET DANSKE KØKKEN 1950 – 2010

’Det Danske Køkken 1950 – 2010’ sætter fokus på udviklingen i dansk madkultur fra efterkrigstiden til i dag. Bygget op om typiske køkkener fra de forskellige årtier fortæller udstillingen historier om hvordan køkkenet ændrede sig, da kvinderne kom på arbejdsmarkedet og hvordan dansk madkultur udviklede sig med Karolines Køkken, samlebøger med opskrifter og reklamekampagner som Gris på gaffel. Udstillingen indeholder også fotos, videoer og masser af ikoniske køkkenredskaber.

MEJERIGTIGT

Mejeriudstillingen ”MejeRigtigt” fortæller historien om vores mælk, ost og smør. Udstillingen, der har navn efter Mejeriforeningens store reklamekampagner fra 1950’erne, indeholder et mix af store originale installationer fra produktionen af mælk, ost og smør, og digitale fortællinger. De besøgende kan opleve det gamle mejeriudsalg, studere den moderne køledisk fra SuperBrugsen og bagefter gå på besøg i et ismejeri fra 1950’erne.

BONDELIV

’Bondeliv’ viser hvordan bøndernes liv udviklede sig fra bondestenalderen til Landboreformerne i slutningen af 1700-tallet. Udstillingen indeholder en række fund – blandt andet redskaber – som fortæller historien om, hvordan man fældede skoven med flintøkser samt illustrative modeller, som blandt andet fortæller om udskiftningen i slutningen af 1700-tallet.

LANDBRUG OG TEKNIK

’Landbrug og Teknik’ er udstillingen som viser landbrugets teknologiske udvikling. Fra at hesten var det foretrukne trækdyr, blev livet på landet præget af de nye store og støjende maskiner. Udstillingen indeholder et væld af de maskiner, der er kommet til at betyde så meget for det moderne landbrug heriblandt den ikoniske grå Ferguson, der er blevet symbolet på efterkrigstidens landbrug.

POLAKHUSET

Udstillingen i Polakhuset viser det hårde liv for de mange landarbejdere – danske som udenlandske. Huset er den eneste af de oprindelige arbejderboliger på Gl. Estrup, der er tilbage og i perioder har der boet polske landarbejderfamilier i huset, hvilket er derfor det i dag hedder Polakhuset. Udover en udstilling indeholder huset også en aktiv formidlingslejlighed, der er indrettet som en landarbejderbolig i 1915. Her er der levende formidling, når Polakhusgruppen arbejder som landarbejdere. Se her hvornår du kan opleve Polakhusgruppen