Flishunden

Flishunden er en stor maskine, der hugger træ til grove spåner kaldet flis. Den fik sit kælenavn ”Flishunden”, fordi den blev betjent af en skovarbejder, der gik foran og styrede den med en hånd, lidt lige som med en hund i snor. Museets flishund huggede flis i Lindet Skov fra 1983 til 1990, hvorefter den kom på museum som den sidste af sin slags.

Skovbruget producerer råmaterialet til mange ting som vi kender fra vores hverdag. De fleste kender til gulve, møbler, tagspær og plankeværker lavet af træ. Men der er også en stor produktion som vi ikke hører så meget til: flis. Det er små stykker træ, som mest bruges til brændsel, men også til f.eks. afdækning i blomsterbede. Produktionen af flis er faktisk lige så stor som produktionen af alle skovens andre produkter –  tilsammen!

Flis er ikke bare flis. Der er forskel på kvaliteten. Flisen laves af forskellige træarter, og vandindhold og renhed varierer, og det har betydning for salgsprisen. Skovens træ sælges til det formål, der giver den højeste salgspris. Derfor kan hele stammer også blive brugt til flis, specielt hvis kvaliteten af træet er dårlig f.eks. pga. svamp og råd.

Produktion af flis er en vigtig industri, og de store maskiner er dyre at købe – så de skal være effektive for at det kan betale sig.

Museets flishund er udviklet i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Hedeselskabet og Silvatec Skovmaskiner ApS. Den var kun i brug i 7 år, for sikkerheden for skovarbejderne var ikke god nok. Det er farligt at gå foran maskinen, så i de nye flishuggere sidder skovarbejderen sikkert i et førerhus oven på maskinen, og stammerne bliver puttet ind i maskinen med hjælp fra en kran.

Overblik

Klassetrin: Indskoling, Mellemtrin

Fag: Dansk, historie, natur/teknik

Indhold/tags: Skovhistorie, produktion, mekanisering

Dagens ideforslag:
Undersøg et kraftvarmeværk. Hvor meget energi kommer fra træflis?
Se rundt i dit eget hus. Hvor mange ting er lavet af træ? Hvad bruger vi træ til i dag?