HELT I SKOVEN

To børn saver med en tomandssav

Der bliver flittigt savet med en tomandssav

Intro

Forløbet ”Helt i skoven” er et undervisningsforløb i historie, matematik og natur/teknologi for mellemtrinnet. Med udgangspunkt i udstillingen ”STORT – mennesket og skoven” tager vi på rejse i skovens Danmarkshistorie og bliver klogere på hvordan vi mennesker gennem tiden har gjort brug af træ som en livsvigtig ressource.

Der er bl.a. mulighed for at afprøve teknikken som træmåler samt forsøge sig som historisk skovarbejder og save med to-mandssav.

Undervisningsforløbet foregår såvel inde som ude.

 

Indhold

Undervisningsforløbet ”Helt i skoven” indeholder en dialogbaseret rundvisning med formidler i Det Grønne Museums udstilling ”STORT – mennesket og skoven”, hvor 800 m2 loft er omdannet til skov. Her kan man bl.a. opleve og høre om uroksen fra jægerstenalderen, mekaniseringen samt de store græssere, som f.eks. elgene og begrebet biodiversitet.

Efterfølgende er der mulighed for med egen krop at gå på opdagelse i skovens historie. Snit din egen svenske målepind, og afprøv teknikken som træmåler. Du kan også blive klogere på måleenheder, der blev brugt i Danmark, før metersystemet blev indført i 1907, finde forskellen på skovrummeter og kasserummeter samt skovmatematisk, som en anden skovfoged, udregne rumfang og priser af udvalgte træstammer. Endelig er der også mulighed for at forsøge sig som historisk skovarbejder og prøve at save med to-mandssav.

 

Fanget i en rummeter træ

Et barn står ‘inde i en rumeter træ’.

Baggrund

Danmark er et skovland, og træ har gennem hele vores historie altid været en livsvigtig ressource. I dag bruger de fleste af os skoven til rekreative formål, og træ bruger vi i Danmark til alt fra tændstikker til brændsel, møbler og papir. Skov og træ er således en naturlig del af vores hverdag.

Men i begyndelsen af 1800-tallet var skoven i Danmark, på grund af menneskets overforbrug, næsten udryddet. Skovarealet udgjorde ca. 3%.

I dag udgør skovarealet ca. 14%, og Folketinget besluttede i 1989 at skovarealet i år 2100 skal være på 20 – 25%.

Efter istidens ophør indvandrede dyr, mennesker og skov til det område, som vi i dag kalder Danmark. Stort set hele landet ville i dag være dækket af urskov, hvis vi ikke havde gjort noget. Men vi har gjort noget, og de sidste par tusinde år har der ikke været urørt skov i Danmark. Vi har udnyttet skovens ressourcer og i stigende omfang ændret dens sammensætning for at tilgodese vores behov.

Skovene er lige så konstruerede sm landbrugslandet og byområderne. Vi siger, at vi går ud i naturen, når vi går i skoven. Det gør vi også, men det er den menneskabte natur, ikke den naturlige natur. Den ville se anderledes ud.

Varighed: 3 timer – Pris: 1.200 DKK

Klassetrin: Mellemtrin

Fag: Historie, Matematik og Natur/Teknologi

Historie:

 • Eleven kan forklare, hvorledes de og andre er historieskabte og skaber historie.
 • Eleven har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historien.
 • Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder.
 • Eleven har viden om kendetegn ved historiske problemstillinger.
 • Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.
 • Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden.

 

Matematik:

 • Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved rumlige figurer.
 • Eleven har viden om metoder til at anslå og bestemme rumfang.
 • Eleven har viden om enkle matematiske modeller.
 • Eleven kan anvende ræsonnementer til at udvikle og efterprøve hypoteser.
 • Eleven har viden om metoder til afstandsbestemmelse.
 • Eleven har viden om kendetegn ved lukkede, åbne og rene matematiske problemer samt problemer, der vedrører omverdenen.

 

Natur/teknologi:

 • Eleven kan fortælle om landskabets udvikling gennem tiden.
 • Eleven har viden om menneskets påvirkning af naturområder gennem tiden.
 • Eleven har viden om karakteristiske naturområder.
 • Eleven har viden om centrale interessemodsætninger.
 • Eleven har viden om enkle principper for bæredygtighed.
 • Eleven har viden om forskellige natursyn.

Send en mail til museet indeholdende:

 • Navn på lærer
 • Telefonnummer på lærer
 • Navn på skole/klasse
 • Klassestørrelse
 • Ønske(r) for bookingtidspunkt

Send mailen til: info@dgmuseum.dk og vi vender hurtigst muligt tilbage.

3- timers program for skoleklasser (eks. 9.00 – 12.00):

Kl. 9.00 – 9.45

 • Velkomst og rundvisning i ”STORT”

Kl. 10.00 – 10.45

 • Snit din egen svenske målepind.
 • Find forskellen på kassemeter og skovrummeter.
 • Udregn rumfang og priser af udvalgte træstammer.

Kl. 11.00 – 11.45

3 poster

 1. Afprøv teknikken som træmåler
 2. Mål med favnmål
 3. Sav med to-mandssav. Der arbejdes med to save.

 

Afrunding og tak for i dag!

Det Grønne Museums undervisningsfilm STORT

 

fra www.trae.dk

Danmarks skove – en oversigt

En PDF fra Skovens dag hjemmeside

Skovens historie fra Skovens dag

Oplev udstillingen STORT om skoven på Det Grønne Museum

Et billede fra den stemningsfyldte udstilling STORT