IndskolingMellemtrinTræ - skov & naturUdskolingVildt - jagt & natur

Ulven kommer

Ulven er genindvandret i den danske natur, og hvor den før har været lagt for had og derfor er blevet udryddet, er det måske en anden snak når den kommer tilbage efter 200 års fravær. Ulven er oprindeligt naturligt tilhørende i den danske natur, og diskussionen om hvordan vi skal håndtere at den er her igen, er vigtig. De fleste er bange for ulve, og der er masser af historier der trives fint om ulvens skrækindjagende væsen, på trods af, at det er de færreste der har mødt en vild ulv.

 

Museets udstillinger

Alderssvarende dialogbaseret rundvisning i udstillingerne, hvor fokus er på ulvens byttedyr og dens betydning for de mennesker der boede tæt på den, og har jaget den med alle tænkelige redskaber. Vi ser nærmere på jagtvåben og fangstredskaber – der ofte har været meget drabelige.

Aktivitet (aldersdifferentieret)

For indskoling/mellemtrin ligger fokus på at lære om menneskets forbindelse til ulven gennem historien; om ulven som forfader til hunden, om at ulv og mennesker har jagtet det samme bytte, om ulven som trussel for bondens tamdyr/husdyr, om ulveudryddelsen i begyndelsen af 1800-tallet og om ulveindvandringen for nylig. Det praktiske greb er at rekonstruere den ulvefælde der findes tæt på museet og som har været medvirkende til ulveudryddelsen.

Eleverne besøger museets Naturværksted ved ankomsten herefter går vi i skoven og arbejder med rekonstruktionen af ulvefælden. Ulvefælden bliver fortælle- og dialogramme. Vi fortæller om menneskets syn på ulven og hvorfor den blev udryddet. Vi bruger eventyr og fortællinger til at forstå de forskellige tiders syn på ulven. Vi rører ved poter, skind, tænder og kranier og ser på forskellige fangstredskaber.

For udskolingselever ligger fokus på hvordan ulvens tilstedeværelse i Danmark har forandret sig gennem historien, om synet på ulven / menneskets natursyn til forskellige tider, om indsatserne imod den (lovlige/ulovlige), om folketro, lovgivning, demokrati, forvaltning af landskabet (ulvens levesteder) og om hvordan vi forholder os til ulvens tilstedeværelse i dag. Eleverne besøger Ulvefælden i skoven tæt på museet og vi kigger på fælden/rekonstruktionen, landskabet som ulve-lokalitet, taler om ulve-territoriets størrelse og ulvens fødeemner. Alt sammen med henblik på at eleverne, når de kommer tilbage på museet, arbejder videre med emnet i grupper. Grupperne vil blive stillet overfor opgaver, som kræver både viden, indsamling af fakta, brug af historiske kilder, kendskab til lovgivning m.v., undersøgelse af fysiske genstande, brug af statistik, kort og data. Forløbet vil tydeliggøre problemstillingerne omkring ulve-indvandring og ruste eleverne til at blive mere objektive og saglige i ulve-debatten.

 

Varighed: 4½ time – Pris: 1.200 DKK

Klassetrin: Indskoling, Mellemtrin, Udskoling

Fag: Historie, Dansk, Natur/teknik, Biologi, Matematik

Udarbejdes senere.