IndskolingMellemtrinTræ - skov & naturUdskolingVildt - jagt & natur

Spor i naturen

Vores natur er fuld af liv. Mange af arterne lader sig dog kun sjældent se, da de enten er nataktive eller er godt camouflerede. Vi kan alligevel finde beviser på at de bor her, ved at kigge efter de spor de efterlader sig.

 

Museets udstillinger

Alderssvarende dialogbaseret rundvisning i museets udstillinger, med fokus på de spor og markeringer dyrene efterlader sig på deres færden gennem skov og mark.

 

Aktivitet

Vi tager eleverne med til udvalgte lokaliteter i skovene tæt på museet, hvor sansningen af den omgivende natur er i fokus. Her vil alt efter klassetrin blive fortalt om og /eller stillet opgaver som skærper elevernes iagttagelsesevne i forhold til at opdage og undersøge spor efter skovens dyreliv, fra insekter til patte- og rovdyr. Dyrenes aktivitet sættes i sammenhæng med levestederne og de faktorer der er bestemmende for livet. På turen indsamles eksempelvis ædespor og ekskrementer, som tages med tilbage til videre undersøgelse i Naturværkstedet.

Når man bliver trænet i at kigge de rigtige steder, får man en ekstra dimension ud af skovturen med familien, og jo mere man bliver opmærksom på, jo mere får man lyst til at engagere sig i spørgsmål der omhandler vores fælles natur og menneskets påvirkning af den.

I Naturværkstedet kigger indskolings- og mellemtrinselever nærmere på udvalgte arter – både dyr, træer og planter fra den danske natur, og laver afstøbninger af forskellige dyrespor, studerer fjer, pels og knogler i mikroskop, kogler, frø og frugter, og finder sammenhænge mellem dyrenes udseende og levevis.

Udskolingselever vil fokusere deres arbejde i Naturværkstedet på at undersøge og bestemme indsamlede dyrespor, undersøge og beskrive menneskets samspil med naturen/levestederne og konsekvens i forhold til bestemte arter gennem historien og endelig at italesætte nutidige dilemmaer på baggrund af forskellige natursyn.

 

Varighed: 4½ time – Pris: 1.200 DKK

Klassetrin: Indskoling, Mellemtrin, Udskoling

Fag: Historie, Dansk, Natur/teknik, Biologi, Matematik

Udarbejdes senere.