Årets gang - BondelivHusdyr & nytteplanterIndskolingMellemtrin

Ko, smør og ost

Koen er et af de husdyr, som de allerførste bønder havde – for 6000 år siden.  Koen har altid været et meget vigtigt husdyr for bonden. Først og fremmest fordi den gav gødning til markerne og dernæst fordi den kunne bruges som trækdyr. Men også mælken, kødet og skindet havde stor betydning for bonden.  Museet har flere forskellige gamle racer af kvæg, nogle der fortrinsvis var gode trækdyr, men også leverede god mælk og godt kød, og andre, der udelukkende blev brugt til ét formål f.eks. mælkeproduktion.

Museets udstillinger

Alderssvarende dialogbaseret rundvisning i udstillingerne. I fokus er bondens selvforsyning og især husdyrenes betydning for bonden, bondefamilien, livet på gårdene og årstidens traditioner. Eleverne får kendskab til husdyrenes nytteværdi.

Aktivitet

Eleverne deles i mindre grupper. Begge grupper fodrer køer og kærner smør eller laver ost i køkkenet. I stalden ser eleverne forskellige slags foder til husdyrene. Køernes adfærd iagttages, når de æder – der opstår mange spørgsmål: fx hvem er førerkoen og hvorfor er der en førerko? I køkkenet kan eleverne kærne smør i stampekværnen, ælte det i smørtruget og pakke det i pakker, som de får med hjem. Alternativt kan eleverne lave ost – skør/frisk ost – på jernkomfurerne. Der hentes urter i haven til at krydre osten. Eleverne får osten med hjem.

 

 

Varighed: 4 timer – Pris: 1.200 DKK

Udarbejdes senere.