Hærvejen

Paul M. Cederdorff

SÆRUDSTILLING – ÅBEN FRA D. 29 JUNI 2024 TIL D. 31 DECEMBER 2024.  

Ned over den jyske højderyg

I udstillingen HÆRVEJEN på Det Grønne Museum, bruger kunstneren Paul M. Cederdorff sin evne til at arbejde med alsidige materialer og metoder til at belyse hærvejen som tema. Hovedværket HÆRVEJEN er en frise i 9 dele malet med teknikker og temperamaling der blev benyttet allerede i middelalderen bl.a. til kirkemalerier.

Hærvejen

Hærvejen er en handels- og pilgrimsstrækning, der siden oldtiden har bugtet sig ned over den jyske højderyg og forbundet Danmark med resten af Europa.

Navnet til trods er det ikke betegnelsen for en enkelt vej, men nærmere et netværk af veje, der forbinder nord med syd. I Middelalderen udgjorde Hærvejen en vigtig hovedfærdselsåre, hvor man gennem århundreder drev heste og kvæg. I dag er Hærvejen en smuk rute på flere hundrede kilometer, hvor mange hvert år vandrer i de historiske spor og oplever det bedste af den jyske natur.

Hærvejen som tema er ikke uvant for Paul M. Cederdorff. I udstillingen Hærvejen har han fundet inspiration i det vandrende menneske, udtrykt i grafiske motiver, der alle kredser om det samme tema. En vandring – en bevægelse – en udvikling.

Dette er ikke en illustration eller en historisk fortælling om hærvejen, men en indre oplevelse af hele bevægelsen eller rejsen ad hærvejen. Den stille hast, det den bragte med sig og det den kastede fra sig er billederne i min billedfortælling.”

Paul Cederdorff 2024

Atlantis af Paul M. Cederdorff
Paul M. Cederdorff arbejder.

Paul M. Cederdorff

Dansk maler, grafiker, billedhugger og keramiker. Paul Cederdorff er bosat i Holstebro, der er omdrejningspunktet for hans kulturelle virke.

Paul Cederdorff har et imponerende CV, der ud over uddannelse fra bl.a. Poul Rytters Malerskole, Odense Malerskole, Det Fynske Kunstakademi, samt private kunstskoler i København og kunsthåndværkerskolen i Zürich, tæller utallige udstillinger i ind- og udland. Blandt Paul Cederdorffs værker finder man blandt andet den tankevækkende mindepark for Jyllandsslaget i Thyborøn.

Paul Cederdorff er en karismatisk multikunstner, hvis evne til at fordybe sig i og udforske alle facetter af et tema blandt andet kommer til udtryk i hans alsidige brug af materialer og store produktion af værker.