Årets gang - BondelivHusdyr & nytteplanterIndskolingMellemtrin

Får og uld

 

Fåret er et af de husdyr, som de allerførste bønder i Danmark havde – for 6000 år siden. Fåret har altid været et meget vigtigt husdyr for bonden; det gav nemlig både uld til tøj, kød til mad og fedt til lys. Fårene gik og græssede de steder, hvor der ikke var føde nok til køer, f.eks. på heden. Fårehyrden og hyrdehunden gik sammen med fårene og sørgede for, at fårene gik samlet og beskyttede dem mod rovdyr.

Museet har to forskellige typer af gamle danske landracefår, samt en lille flok tamme får, som børnene kan komme helt tæt på.

Museets udstillinger

Alderssvarende dialogbaseret rundvisning med fortællinger i udstillingerne.

I fokus er bondens selvforsyning og især husdyrenes betydning for bonden, de enkelte husdyrs nytteværdi, pasning og pleje m.v.

Aktivitet

Eleverne opdeles i mindre grupper. Her kan der alt efter alder og interesse vælges mellem følgende aktiviteter: arbejde med råuld som kartes og spindes, filte vasket uld til uldbold eller dyppe lys. Datidens lys var lavet af fåretælle (fedt) og derfor indgår lysedypning blandt valgmulighederne.

Spindingen foregår fra 2. klasse på henholdsvis vindepind og håndten alt efter håndelag og motorik. Grupperne besøger museets får og fodrer dem. Fåreracerne giver anledning til at sammenligne, se forskelle og ligheder og forstå husdyrenes tilpasning til miljø/klima mv.

Det har stor værdi at få nærkontakt med fårene og opleve dyrene, deres adfærd og uldens egenskaber på dyrets krop.

Varighed: 3-4 timer – Pris: 1.200 DKK

Udarbejdes senere.